Rozvody potrubí pro ústřední vytápění

 • Potrubí ocelové svařované
 • Potrubí měděné letované na tvrdo i na měkko
 • Potrubí měděné lisované
 • Potrubí plastové spojované lisováním
 • Potrubí nerezové spojované lisováním

Systémy vytápění a jejich kombinace

 • Otopná tělesa
 • Desková
 • Článková
 • Ocelová
 • Hliníková
 • Plechová
 • Litinová
 • Koupelnová otopná tělesa
 • Otopné lavice
 • Podlahové konvektory
 • Podlahové vytápění a chlazení
 • Teplovzdušné jednotky
 • Klimatizační jednotky
 • Stropní vytápění
 • Podlahové, stěnové a stropní vzduchotechnické jednotky

Dodávky a realizace kompletních dodávek zdrojů tepla

 

 • Plynové kotle kondenzační
 • Plynové kotelny, kotle v kaskádě či samostatně
 • Kotle na tuhá paliva, pletky, biomasu, dřevo, uhlí
 • Kotle zplynující a prohřívací
 • Automatické kotle s podavači
 • Kotle litinové a plechové
 • Solární vytápění
 • Elektrokotle
 • Kombinované kotle s ohřevem vody
 • Výměníkové a předávací stanice
 • Tepelná čerpadla
 • Vzduch – voda